top of page

Heat Pump (SK/AHP)

   เครื่องปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่เทคโนโลยีการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่บริเวณที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้สามารถผลิตลมร้อนหรือน้ำร้อนได้ถึง 70-80 องศาเซลเซียส ซึ่งประหยัดกว่าระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้า ได้ถึงสามเท่าและยังได้ผลลัพธ์เป็นลมเย็นมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มเติม เหมาะสำหรับ คอนโด ห้องเช่า โรงแรม หรือที่พักอาศัยที่ต้องใช้น้ำร้อนหรือลมเย็นจำนวนมาก แม้กระทั้งความร้อนในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อนมาตั้งต้นกระบวนกระผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยาง ที่ต้องทำความร้อนให้กับน้ำยาเคมี อุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการใช้น้ำร้อนหรือลมร้อนในการทำให้แห้งหรือฆ่าเชื้อโรค

"H" SERIES

Heat Pump

Heat Pump

Heat Pump1.jpg

Heat Pump

Heat Pump2.jpg

Heat Pump

Heat Pump.jpg

bouchour

โบรชัวร์

Heat Pump Series ' H '

bottom of page